Fagforbundet: Utjevning er førsteprioritet i årets lønnsoppgjør