Reddet praksis­plasser til 27 sykepleier­studenter

foto