Mener å ha funnet sammenheng mellom kjemisk avlusning og døde krepsdyr

Fiskarlagets leder Kjell Ingebrigtsen. Foto: Jan-Erik Indrestrand