Mener å ha funnet sammenheng mellom kjemisk avlusning og døde krepsdyr

foto
Fiskarlagets leder Kjell Ingebrigtsen. Foto: Jan-Erik Indrestrand