Første sak i kommunestyremøtet tirsdag omhandlet det forestående arbeidet med den kommunale helseplanen.

Her ble det stilt spørsmål ved habiliteten til styremedlemmene tilknyttet Stiftelsen. Det underliggende forhold er at Ellinor Nilsen som tidligere brøt ut fra Frp stiller som uavhengig representant – med en Frp-representant som vara.

Ordfører Monica Nielsen (Ap) ønsket å avvise spørsmålet, med bakgrunn i at jurist hadde vurdert spørsmålet og funnet Stiftelsens styremedlemmer habile.

Opposisjonen ønsket likevel en habilitetssak. Det fikk Tommy Berg (SV) til å se rødt:

– Det er en usmakelig filibustertaktikk, det opposisjonen driver med. Hva vil man oppnå? Vi er helt i startgropa med planen, og vi prøver å sette denne nå. Hvilken politisk agenda ligger egentlig bak, spurte han.

Claus Jørstad parerte fra talerstolen med at habilitetsreglene er nettopp regler:

– Vi skal forholde oss til disse. Vi kan ikke skalte og valte med reglene, sa Jørstad.

Under stemmegivningen trådte varamedlemmene inn, dermed vippet flertallet - 18 kommunestyremedlemmer stemte for at styremedlemmene var inhabile.