Kjenner du noen som har gjort en ekstra innsats i fylket?

– Vi ønsker begrunnede forslag på hvem som kan tildeles våre fem ulike priser: Bolyst, folkehelse, trafikksikkerhet, kultur og årets lærlinger, sier kommunikasjonssjef i Finnmark fylkeskommune, Trond Magne Henriksen til ffk.no

Forslagsfristen er 10. mai, det vil si i dag. Trekning og avgjørelse blir tatt i  politiske utvalg til høsten, mens prisene deles først ut på et arrangement på Fylkeshuset i Vadsø den 12. oktober.

30.000 kroner

– I mange år har vi viet oppmerksomhet til de som har levert en ekstra innsats på viktige samfunnsområder i Finnmark. Prisene er en anerkjennelse av deres arbeid, sier Henriksen og viser til at prismottakerne får 30.000 kroner og et kunstverk.

Følgende kategorier finnes:

  • Fylkeskulturprisen

  • Trafikksikkerhetsprisen

  • Folkehelseprisen

  • Bolystprisen

  • Årets lærling (to priser à 15.000 kr.)