Vil øke vannavgiften for å ha mer penger til vedlikehold