– Kongeørna herjer i Finnmark

Tapene blir større for hvert år som går, skriver Finnmark Bondelag. Foto: Statskog SF