– Finnmark kan bli endret for alltid, og delt i det som vil bli oppfattet som samisk og ikke-samisk land