Kjerkol lovte å styrke Klinikk Alta, nå må hun svare for kuttene som skjer: – Det foregår en nedbygging i Alta