Alta-entreprenør: – Vi fikk krav på 3 millioner fra Skatteetaten

foto