Alta-entreprenør: – Vi fikk krav på 3 millioner fra Skatteetaten

foto
For Marianne Strøm Vetoniemi og SB2 Utvikling har varselet fra Skatteetaten utløst en stor snuoperasjon. Foto: Kita Eilertsen