Boreal har fått frist til juni med å rette pålegg etter ulykken

foto