Terroriseres av ATV-kjøring og eksplosjoner på natta

foto