– Uten et godt fødetilbud vil det bli økt fraflytting