Nordkapp-saken: – Vi ser frem til å få ankesaken behandlet