Turen hjem til Tyskland ble spolert på flyplassen

foto
Silke og Jan Neumann stiller seg kritisk til hvordan de ble behandlet av personalet på Alta Lufthavn. Foto: Anastasiya Witte-Strifeldt