Fylkeskommunen innstiller forhandlinger om fergerutene til Årøya

foto