– Stor inngripen i folks bevegelsesfrihet

Loppa kommune har stengt alle scooterløypene inntil videre og henstiller til Alta kommune om å stenge alle løypene som grenser til Loppa kommune. Foto: Arkiv/Illustrasjonsbilde