Stortingsrepresentant og tidligere Alta-ordfører Laila Davidsen (H) ble skyteskive og hoggstabbe etter et intervju i Dagbladet, der det gikk fram at hun ville radere ut hele rovdyrstammen her til lands.

– Det har blitt et heftig døgn, med både støtteerkæringer og rasende tilbakemeldinger. Jeg er ikke feilsitert og hadde lest gjennom mine sitater, men det viser at vinklinger betyr mye. I dette tilfellet at jeg vil skyte ned alt av rovdyr, når jeg i realiteten ønsker et mye større uttak av rovdyr av hensyn til beitenæringene, sier Davidsen, som bare kunne konstatere at Dagbladets sak spredde seg som ild i tørt gress i går. Også til lokale medier i nord.

Davidsen står inne for at hun vil ha et langt større uttak av rovdyr enn i dag og at verdiskaping står sentralt.

– Jeg vil ikke utrydde rovdyrene, men mener vi må ta et valg der interessemotsetningene oppstår. Jeg velger beitedyr som sau og rein. Vi kan ikke i det ene øyeblikket jobbe for bærekraftige næringer og landbruk i hele landet, når vi ikke er villige til å ta konsekvensen i form av uttak av rovdyr. Det er også et spørsmål om dyrevelferd. Vi kan ikke med åpne øyne godta pinsler på beite, sier Davidsen til Altaposten.