– Han levde livet fullt ut, til det kom en brå stopp som ingen kunne forutse

foto