Etter 20 år med «Vanja», er nye og moderne «Eldar» klar til innsats