foto
Skillefjord er et område som befolkningen er opptatt av, da det ofte er stengt grunnet jord-, stein- og snøras. Foto: Bjørn Martin Lyng

Store rastiltak på utsatt strekning