Vedlikeholdsleder Eilif Gustavsen i Statkraft minner om at Stillabomman klappes ned tidligere enn folk er vant til.

Normalt har dialogen med reindrifta gjort at motorferdselsforbudet har inntrådt 5. mai, men i år må det fremskyndes til 1. mai.

– Vi håper alle har fått med seg at forbudet gjelder fra 1. mai og at bommen er stengt til 15. juni, i tråd med konsesjonen, sier Gustavsen.

Han håper ingen ender opp med en bomtur til Nullpunktet og minner derfor om årets bestemmelse.

For å sikre mot skader og ulemper for reindrifta i en kritisk periode, er premissene at anleggsveien skal være stengt mellom 1. mai og 15. juni.

–  Reindrifta har gitt oss informasjon om at forholdene for reinen i området gjør at de ikke vil forlenge åpningen av veien fra 1. til 5. mai. Det har vi tatt til etterretning, og det finnes ikke noe handlingsrom i vedtaket som regulerer stengningen av veien. Så fra kommunens side er det bare å ta beskjeden fra reindrifta til etterretning, sa Jon Håvar Haukland i Alta kommune til Altaposten forrige uke.

Den populære ferdselsåra brukes for rekreasjon for mange. 300 metersregelen gjør det mulig å laste av på ene siden av bommen, kjøre eller gå til løypestart. Dette er ingen god løsning fordi det er dårlige parkeringsmuligheter her, samt at passasjen mellom bommen og elva er veldig trang.

– Den andre muligheten som jeg tror og håper flere vil benytte er parkeringsplassen for Bollo og scooterløypa fra Bollo, over Gamasvarre og til løypestart for løype til Stabbursdalen/Souppat/Langvannet, sa Haukland.