Statsforvalterens dom: Bygget er ulovlig oppført

foto