Stilte krav for å bli ordførerkandidat – Senterpartiet innfrir ingen

foto