– I sjokk over at Alta-innspill ikke er tatt med i saksutredning

foto