Vegtrafikksentralen oppfordrer veifarende å være obs på steiner i vegbanen på E45 Kløfta, hovedsaklig i kjørefelt mot Alta.

– Entreprenør er varslet og på tur ut for å rydde stedet, heter det på X.