Avvikler fritt behandlingsvalg dersom de vinner valget

foto