– De støttet meg i at vi sammen må klare å få til bruk av støa

foto