Planlegger fire ganger så stort bygg for menigheten

Thormod Nilsen er formann i menighetens byggekomité. Foto: Bjørn Martin Lyng