Verkstedet til Alta Biloppretting rives for å gjøre plass til et helt nytt kontorbygg og 20 leiligheter i randsonen av sentrum.

– Prosjektet til Mark Eiendom AS vant fram på grunn av lavere leiepris og bedre miljøprofil enn konkurrenten i finalen, opplyser rådgiver Finn Mortensen i Statens vegvesen.

Det er han som har kjørt anbudsprosessen og utsilingen fra åtte via fire til to interessante prosjekter. Mark Eiendom vant til slutt foran Bossekop Eiendomsselskap, noe som igjen betyr at Alta sentrum får inn en diger aktør.

Kopi av A12

– Vi har i dag 60 ansatte som delvis har tilhold i brakker i Bukta. Vi vil flytte inn i nytt bygg så fort det lar seg gjøre, og seinest om tre år, opplyser Mortensen.

Det nye bygget blir på mange måter en kopi av Tectos bygg «A12» i den andre enden av Alta sentrum. Bygget får energiklasse A, er tegnet av Verte og skal bygges av Tecto. Prisen blir nærmere 150 millioner kroner.

– En veldig hyggelig nyhet å få. Nå starter vi søknadsprosessen og prosjekteringen. Bygget får full parkeringskjeller med rundt 40 plasser til beboere og Statens vegvesens tjenestebiler, og to etasjer med kontorer. Totalt kontorareal blir 4400 kvm, hvor Vegvesenet leier 1800 kvm med en opsjon på 20% ekstra ved framtidig behov, opplyser Leif Johanson, som eier Mark Eiendom sammen med Dan Randa.

Kan leie i 20 år

Parallelt med prosessen med nybygget jobber Johanson med å finne nye lokaler til Alta Biloppretting.

– De flytter til Altahøyden industriområde, men om det blir i leid bygg eller nybygg er ennå ikke klart, sier Johanson.

Mortensen sier kontrakten med Mark Eiendom er på 10 år, med opsjon på 5+5 nye år. Er leietakeren fornøyd vil de derfor kunne bli i dette bygget i minst 20 år. En slik leiekontrakt er selvfølgelig gull verdt når Johanson og Randa skal snakke med banken om finansiering.

– Staten er jo sikrere enn banken, så en slik leiekontrakt er helt fantastisk å ha i bunnen. Nå starter jobben med å fylle resten av bygget, og vi håper å være i gang med byggingen våren 2017, opplyser Johanson.

Lett å rekruttere

Mortensen mener nybygget er en god nyhet for både Statens vegvesen og Alta by.

– Det er lett å rekruttere fagfolk til Alta, det er derfor vi de siste årene har hatt en så kraftig vekst i vår virksomhet i byen. Med helt nye og supermoderne lokaler på en så fin plassering, tror jeg rekrutteringen vil bli enda enklere, sier Mortensen, som putter både trafikkstasjonen og avdelingene for planlegging og drift av veier inn i kontorbygget. Kjøretøykontrollene flyttes til en ny kontrollstasjon, som er under oppføring i Kvenvik.