– Ikke vanskelig å skrive om overgrep, problemet er å få tak i åpne kilder