– Mange samer begynte å tro at det var sant, det vi hørte om under fornorskningen