Fylkesutvalget: Posisjonen uenige om Klinikk Alta skal utvides