Alex (H) har invitert Monica (Ap) til samtaler: – Vi kan ikke gå tilbake på skolestrukturen

foto