– Å få en lastebil til Årøya vil koste 4000 kroner, en personbil 1800 kroner

foto