Det melder Norges Råfisklag på sine nettsider.

Råfisklaget er opptatt av at det ikke fiskes mer enn hva naturen tåler, og oppfordrer deg som er fisker å sjekke at du har fått korrekt mengde torsk overført fra 2023 til 2024. Se hvordan lengre ned.

Tilhører ditt fartøy en av disse gruppene, må du sjekke torskekvoten:

- Konvensjonell havfiskefartøy

- Fartøy i lukket gruppe

- Fartøy med torsketråltillatelse

- Fartøy med seitråltillatelse

For fartøy med kvote under 11 m er det kun rest på garantert kvote som kan overføres. Det er anledning til å beholde overført kvote dersom du skifter ut fartøyet ditt. Har du skiftet fartøy etter årsskifte bør du sjekke dette nærmere og ta kontakt med oss dersom overført kvote mangler eller er feil. Vilkårene for kvoteoverføring fremkommer i reguleringsforskriften paragraf 6b. Overført kvantum vil bli etterkontrollert av Fiskeridirektoratet og dersom feil ved grunnlag eller vilkår oppdages kan overført kvantum justeres, melder Råfisklaget.