– Raseriet over nedbygging av Klinikk Alta overskygger alle andre saker