Aksjonerer for Alta i Finnmark

foto
Britt Søvik, Kristian Johnsen, Pål Sørensen og Kurt Helge Bakken fra Aksjon Alta i Finnmark. Foto: Kita Eilertsen