Klare til å bygge 56 nye leiligheter på Gakorimyra

foto