Foreslår å bevilge 40 mill for å utløse flere utleieboliger