De største ringvirkningene fra Wisting vil komme andre steder enn i Finnmark

foto