Trafikkulykke i Nerskogen: – Fremstår ikke som alvorlig