Her står seks ferdige leiligheter – ingen er solgt

foto