Alta fikk nasjonal pris for arbeidet de har gjort for den sårbare gruppen: – Vi har ikke fått prisen fordi vi er best

foto