Elevene fra Alta folkehøgskole gjør en kjempeinnsats for å holde Seiland fri for marint søppel. Fra venstre: Elisabeth Hurthi, Katrine Bjordal Veggan, Julie Marie Digranes Bøen, Ane Hammervold Myhre og Magnus Magerøy. Foto: Ingunn Ims Vistnes

Ny søppelaksjon: Ett år siden sist, ett tonn søppel samlet inn

Årets søppelaksjon i Seiland nasjonalpark er gjennomført, sammen med Alta folkehøgskole og SNO. – Søppelstrømmen tar ikke slutt.