Når laksen er enorm, fiskeren helt fersk og utstyret elendig