Alle de kommende storutbyggingene i Alta-samfunnet skal baseres på tilbakemeldingene fra leverandørkonferanser knyttet til 420 kV-prosjektet. Unntaket er byggingen av den gigantiske trafostasjonen på Skillemo. Stasjonen i Alta vil legge beslag på utrolige 100 mål og ingen vil bli overrasket om prisen bryter milliardgrensen.

– Vi er trygg på at den utbyggingsløsningen vi har valgt vil gi størst lokale ringvirkninger. Det er både håp og tro at den som får EPC-kontrakten vil legge til rette for at lokale entreprenører kan få byggekontraktene som underleverandør om de er konkurransedyktige, sier kommunikasjonssjef i Statnett, Berit Erdal.

Oppdeling

I Alta kommune har den politiske ledelsen vært svært opptatt av at lokale entreprenører må få muligheten til å konkurrere om de store utbyggingene som nå kommer. Ole Steinar Østlyngen (Ap) er trygg på at entreprenørstanden i Alta vil vise seg å være konkurransedyktig både i pris, kvalitet og gjennomføring om de får konkurransevilkår som gir dem muligheten.

– Jeg har tidligere vært av den oppfatning at Statnett burde dele opp stasjonsanbudet i høyspent-elektro og bygg i tillegg til grunnarbeider. Etter å ha hørt argumentene til Berit Erdal og Statnett har jeg endret syn. Jeg har også tro på at løsningene som velges vil gi lokale kontrakter, selvsagt med unntak av høyspent-elektro hvor det er snakk om spesialkompetanse, forklarer Østlyngen.

Kommunikasjonssjefen i Statnett tror de har funnet modellen som gir mest igjen til lokalt næringsliv:

– Hadde vi delt opp høystpent og bygg så ville de hver for seg blitt så store at de måtte vært lyst ut internasjonalt. Da ville sannsynligheten økt for at en internasjonal eller nasjonal byggentreprenør hadde vunnet fram.

Lyses ut i høst

Kommunikasjonssjefen i Statnett forteller at EPC-kontrakten vil bli lyst ut i desember i likhet med anbudet for grunnarbeidet. Tildeling av kontrakt for grunnarbeidet er anslått til før påske 2016, mens EPC-delen antageligvis tildeles i mai 2016.

– Når EPC-kontrakten er tildelt skal vi sørge for at kontaktinfo til selskapet formidles lokalt næringsliv. Så er det opp til lokale byggentreprenører å selge seg inn, forklarer Erdal.

Hun viser til at selv om store internasjonale selskaper har fått EPC-kontraktene for stasjoner av samme type og størrelse som skal bygges i Alta, har underentreprise for bygg gått til lokale/regionale entreprenører. Kvandal stasjon er et godt eksempel , der fikk Jacobsen Elektro EPC-kontrakten, og tildelte så bygg og støpeoppdraget til lokale Harstad Bygg.

Lokal oppdeling

I entreprenørmiljøet i Alta har det vært uttrykt skepsis til at Statnett ikke er villig til å dele opp oppdragene i en høyspentdel og byggedel. Frykten er at internasjonale aktører vil henvende seg til store nasjonale byggentreprenører. Alta kommune er selv oppdragsgiver for kanskje det største kommende byggeoppdraget, Alta Omsorgssenter, som kan få en prislapp på nærmere én milliard. Med en samlet totalentreprise ville lokale entreprenører være sjanseløse.

– For oss er det viktig å legge til rette for lokalt næringsliv. Derfor blir det en leverandørkonferanse i Alta 12. oktober. Den blir lyst ut på Doffin, og tilbakemeldingen fra entreprenører og deres organisasjoner er at de er veldig godt fornøyd med Alta kommune i så måte, klargjør Ole Steinar Østlyngen.

n Når Skillemo stasjon skal bygges blir grunnarbeidet en egen entreprise. Ingen vil antyde størrelsen på en slik kontrakt i kroner og ører, men det er klart at oppdraget vil bli svært stort og attraktivt. Det er forventet stor lokal deltakelse i konkurransen, og skulle kontrakten gå til en lokal  aktør vil det bidra til fortsatt stor aktivitet hos maskinentreprenørene i kommunen.