300 til sykehus for bruddkontroll - håper på å finne løsning i Alta

foto
Helge Hansen og Lena Nielsen fra Klinikk Alta møtte formannskapet i Alta kommune. De jobber med en løsning for å unngå fordyrende og krevende reiser i forbindelse med bruddkontroller. Foto: Jarle Mjøen