Planavdelinga skeptisk til hotellbygg, mens nytt rådhus blir for dyrt i sentrum

foto