Raset på Kråknes sopte med seg boplass fra steinalderen

Skredet gjorde et stort innhogg i landskapet ved Kråknes. Ingen liv gikk tapt, men et fagteam konkluderer med at kulturminner havnet på havet. Gjerde) Foto: Jan Magne Gjerde, NIKU