Raset på Kråknes sopte med seg boplass fra steinalderen

foto